• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui về công việc » Đâu là nghề nghiệp lý tưởng của bạn?
Trả lời những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây để xem khả năng của bản thân như thế nào và đâu là sự lựa chọn phù hợp khi muốn chọn một ngành, một nghề đăng ký dự thi. (cannao theo Thế Giới Học Đường)
  • 01 Môn học ưa thích của bạn ở trường, kèm theo những gì bạn thấy thích thú nhất khi đến trường
  • 02 Khi chọn những môn học cho năm tới, điều gì sẽ giúp bạn quyết định?
  • 03 Hai từ nào dưới đây miêu tả đúng nhất về bạn?
  • 04 Có một công việc - điều đó có quan trọng với bạn không?
  • 05 Sau khi bạn tốt nghiệp bạn dự định sẽ...
  • 06 Bạn có biết thể loại công việc mà bạn thích làm?
  • 07 Nếu bạn có thể hòan thành tốt mọi thứ thì công việc mơ ước của bạn sẽ là gì?
  • 08 Những cố vấn nghề nghiệp ở trường bạn muốn nói chuyện với bạn về những dự định của bạn trong tương lai. Bạn phản ứng như thế nào?