• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Bói tình yêu, trắc nghiệm vui » Thất tình với bạn sẽ thế nào?
Nhiều người cho rằng thất tình là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời. Song có người lại cho rằng đó chỉ là thử thách để mỗi cá nhân trưởng thành hơn. Muốn biết đích xác suy nghĩ của bạn ra sao, hãy làm trắc nghiệm sau đây:
 • 01 Ai cũng có thể trải qua thất tình?
 • 02 Sau khi bị phụ tình người ta thường gặp các vấn đề nan giải:
 • 03 Người xung quanh sẽ phản ứng gì khi biết bạn bị phụ tình?
 • 04 Biện pháp tốt nhất để giải thoát cơn sầu tình phụ?
 • 05 Biện pháp tốt nhất lúc bị tình phụ?
 • 06 Tự tử sau khi bị phụ tình, đó là chuyện bình thường không?
 • 07 Một người sau khi bị phụ tình sẽ tổn hại về lý trí?
 • 08 Bao lâu bạn sẽ nghĩ đến tình yêu mới?
 • 09 Bị phụ tình có đáng xấu hổ không?
 • 10 Phản ứng của bạn khi nghe bạn bè tâm sự bị phụ tình?
 • 11 Thời gian để phai mờ mối tình cũ?
 • 12 Bài học của sự thất tình đó là: