• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Bói tình yêu, trắc nghiệm vui » Trắc nghiệm tình yêu kiểu Ý
Hẳn bạn đã quen với những cung Horoscope (hoàng đạo)của mình và người ấy, nhưng bây giờ hãy xem bài bài trắc nghiệm độc đáo này nhé. Nó không tuân theo quy tắc cung Horoscope thông thường, mà theo cách tính của người Ý. Chắc chắn bạn sẽ có những điều bí mật thật tuyệt vời cho mình và mọi người đấy. (cannao theo VTC news)
  • 01 Trước hết bạn hãy tìm “nhóm tuổi“ của mình theo ngày bạn sinh mà không cần tính tháng nhé. Nếu bạn sinh vào ngày: