• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Giấc mơ nói lên điều gì?
Bạn mơ mình đang bay? Bị rơi? Bị đuổi bắt? Những giấc mơ đó có thể tiết lộ rất nhiều về cuộc sống tình cảm của bạn. Nếu biết vận dụng giấc mơ như một công cụ, bạn sẽ có thể tăng cường hiểu biết về bản thân cũng như mối quan hệ với người khác.
  • 01 Trong những giấc mơ bạn thường mơ điều gì nhiều nhất trong những điều dưới đây: