• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Vị giác và tính cách
Cơ quan vị giác của cá có quan hệ chặt chẽ với cơ quan khứu giác. Tuỳ vào loài cá mà có các vị trí vị giác khác nhau, nhưng đều phân bố ở bê trong hoặc xung quanh miệng.
  • 01 Bạn thích vị nào nhất trong các vị dưới đây: