• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Tư thế ngủ và tính cách
Còn gì thú vị bằng, chỉ nhìn qua cách nằm ngủ , bạn có thể đoán được phần nào nếu không nói là biết khá rõ được bản tánh, nội tâm căn bản của một con người .Qua kinh nghiệm của bao đời, ông cha ta cũng đã có nhiều câu ca để tả tánh nết và cuộc đời của con người qua thế nằm ngủ và gần đây nhất, bác sĩ Dankell người Mỹ sau khi đã dày công nghiên cứu chiêm nghiệm dưới góc độ khoa học đã rút ra được những nhận định và tính chính xác về tính cách con người qua tư thế nằm ngủ.
  • 01 Bạn thường ngủ theo tư thế nào?