• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Quan niệm của người Nhật và VN theo tuổi
Việc sử dụng mười hai con giáp làm biểu tượng cho thời gian chủ yếu gắn liền với các dân tộc nằm trong vòng ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa , trong số này có Nhật Bản. Người Nhật Bản sử dụng mười hai con giáp , sử dụng lịch can chi trong lịch pháp của họ . Việc nghiên cứu hệ can chi đã giúp người Nhật xây dựng phép đoán số tử bình với thành tựu đáng tin cậy. (12 cung trong nhân tướng học)
  • 01 Hãy thử xem quan niệm của người Nhật và người Việt về tuổi thế nào nhé, bạn là tuổi gì?