• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Đánh thức tự tin
Bạn có phải là người tự tin, hay lúc nào cũng nghi ngờ bản thân? Bạn có biết lòng tự tin rất quan trọng, từ một cuộc thi nhỏ, đến việc tán chuyện với “ai kia”? (cannao.com theo Mực Tím)
 • 01 Trong cơn ác mộng kinh khủng nhất, bạn hỏi ý kiến ba mẹ về một vần đề bạn gặp phải, và bố mẹ bạn:
 • 02 Bạn thích mặc quần áo theo phong cách nào?
 • 03  Oái, bạn trượt ngã trong căn tin trường và thức ăn văng tứ tung. Bạn sẽ cảm thấy:
 • 04 Bạn ghét nhất là khi mọi người nghĩ rằng bạn:
 • 05 Bạn so với cô nàng hoa khôi của trường thì …
 • 06 Bạn được mời đến một bữa tiệc đặc biệt tổ chức ở …hồ bơi, và nghĩa là bạn phải mặc đồ bơi đến đó! Bạn cảm thấy:
 • 07 Khi nói đến năng lượng, bạn:
 • 08 Khi ai đó khen ngợi bộ cánh của bạn, bạn nghĩ rằng họ:
 • 09 Hội bạn thích chơi với bạn vì:
 • 10 Khi ..bị mụn, bạn chọn ai/cái gì để làm “đồng chí” cùng “chiến tuyến”:
 • 11 Mỗi sang bạn làm dáng mất hết:
 • 12 Một bà tiên hiện ra và cho bạn một điều ước! Bạn ước gì?