• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Nàng công chúa trong bạn
 • 01 Nếu bạn là một nàng công chúa, điều xứng đáng nhất với bạn sẽ là:
 • 02 Điều gì khiến bạn … khổ sở nhất?
 • 03 Lần cuối cùng bạn nhắm mắt lại và ước là khi bạn ở:
 • 04 Bạn sẽ gặp hoàng tử của mình ở đâu?
 • 05 Tại sao bạn phải rởi khỏi buổi khiêu vũ vào nửa đêm?
 • 06 Nếu bạn mong muốn điều ước của bạn thành sự thật, bạn sẽ làm gì?
 • 07 Khẩu hiệu của bạn là: Nếu chiếc giày thủy tinh vừa với bạn, bạn sẽ:
 • 08 “Gương kia ngự ở trên tường. Nước ta ai (điền vào chỗ trống) được dường như ta?”
 • 09 Bạn “cầu cứu” bà tiên đỡ đầu khi:
 • 10 Chàng “Bạch Mã Hòang Tử” sẽ đến đón bạn bằng: