• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Trắc nghiệm tính cách khi đánh... răng
  • 01 Khi đánh răng bạn chẳng hề làm gì khác ngoài tay cầm ca nước, tay kia kéo... violin, và dùng mắt ngắm nhìn cái gì đó. Hãy mô tả mắt bạn trong trong cái thời điểm tế nhị đó và tôi sẽ cho bạn biết một vài bí mật về bạn :