• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Đoán tính cách qua áo mưa
  • 01 Nếu hay mua loại áo mưa mỏng dùng một lần, bạn có tính hay quên, lại quá bận rộn để tính toán đường hướng và dự đoán những khả năng tương tác với cuộc sống chung quanh.

    Người ta có thể mua nhiều loại áo mưa, với mục đích duy nhất là để che mưa. Nhưng biểu hiện bên ngoài của việc này, một cách vô thức hay ý thức, lại thể hiện tính cách của người mặc áo.