• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Bạn là sôcôla nào?
  • 01 Cái gì đi với sôcôla là hợp nhất ?
  • 02 Một người nào đó cho rằng bạn thuộc tuýp "cô nàng/anh chàng hàng xóm" (nói về những chàng/nàng dễ thương, gần gũi.) Bạn nghĩ sao nhỉ ?
  • 03 Tâm trạng đặc trưng của bạn là:
  • 04 Nào, nhắm mắt lại và tưởng tượng đến một ngày lễ Tình nhân tuyệt vời ...
  • 05 Nếu có thể dùng 1 từ miêu tả cách bạn cưa cẩm, từ đó sẽ là:
  • 06 Bạn thích nhất món tráng miệng với sôcôla nào sau đây ?
  • 07 Bạn chỉ có một buổi chiều ở thành phố lạ. Bạn sẽ :