• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học trước, chúng tôi có đem đến cùng quý vị 3 thành ngữ có từ Thin nghĩa là mỏng. Bài học hôm nay sẽ có từ Thick, T-H-I-C-K nghĩa là dầy, trái nghĩa với Thim. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Thin, đánh vần là T-H-I-N nghĩa là mỏng mảnh, hay gầy ốm. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Chắc quý vị cũng biết là thanh niên nam nữ khi trông thấy nhau lần đầu thường tò mò thích nhìn nhau để xem diện mạo hay phong cách của người đối diện như thế nào. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin nói về cách nhìn như vậy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có nói đến 3 thành ngữ có từ Day, nghĩa là ngày. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ có từ trái ngược lại với từ Day, là Night, đánh vần là N-I-G-H-T , nghĩa là đêm. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến 3 thành ngữ có từ DAY nghĩa là ngày. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, khá thông dụng tại Hoa kỳ, cũng có từ Day. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Day đánh vần là D-A-Y nghĩa là ngày. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Khi người Mỹ muốn mô tả một người vụng về, thì họ thường dùng những từ như thế nào? Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ để chỉ tính vụng về. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Think, đánh vần là T-H-I-N-K nghĩa là suy nghĩ. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất
Khi học tiếng Anh, sinh viên thường than phiền về hai vấn đề chính. Thứ nhất là tiếng Anh có quá nhiều từ, gần 500000 từ khác nhau mà không ai có thể biết hết được. Và thứ hai là có những từ có nhiều nghĩa khác nhau. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị một từ như vậy.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Hold đánh vần là H-O-L-D, nghĩa là cầm lấy hay nắm lấy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Heavy, nghĩa là nặng cân hay là quan trọng. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm 3 thành ngữ mới cũng có từ Heavy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Heavy, đánh vần là H-E-A-V-Y, nghĩa là nặng cân hay là quan trọng. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29