• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ dùng để mô tả sự giận dữ. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ khác cũng dùng để mô tả cùng một cảm xúc này. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới dùng để mô tả một cảm xúc của con người, từ chổ yếu nhất đến chỗ mạnh nhất. Đó là sự giận dữ. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, trong đó có từ HEEL, đánh vần là H-E-E-L, Heel, nghĩa là gót chân hay gót giày. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, trong đó có từ SLEEP, đánh vần là S-L-E-E-P, nghĩa là ngủ. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, dùng để chỉ những con người khó chịu mà đôi khi chúng ta gặp phải trong đời sống hàng ngày. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, rất thông dụng trong vòng 10 năm qua. Hôm nay tôi xin giới thiệu một người bạn mới đến với chúng ta. Đó là chị Pauline Gary. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ khác nhau nhưng có nghĩa tương tự như nhau, và được dùng để mô tả một điều gì tầm thường , trung bình, không có gì đặc sắc. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới rất thông dụng tại Hoa kỳ trong mấy năm gần đây. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới mà những người học tiếng Anh thường gặp khó khăn. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Dirty đánh vần là D-I-R-T-Y, có nghĩa là bẩn thỉu, dơ dáy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới mô tả một cuộc sống thoải mái với đầy đủ tiền bạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Fair đánh vần là F-A-I-R nghĩa là công bằng. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29