• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Người Việt ta thường có câu "Tiếng cười là liều thuốc tiên chữa được bá bịnh." Hôm nay, ta hãy xem người Mỹ dùng tiếng cười theo một ý nghĩa nào trong 3 thành ngữ mà chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị sau dây, trong đó có chung một chữ là Laugh, đánh vần là L-A-U-G-H, nghĩa là cười. Ba thành ngữ này là Horse Laugh, Laugh Out of Court, và Have the Last Laugh.
Hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, có liên hệ tới loại thời tiết mà quý vị rất quen thuộc. Đó là mưa, tiếng Anh là Rain, đánh vần R-A-I-N. 3 thành ngữ mới là Rain Check, Rainmaker và Rainy Day. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là Rain Check, Rainmaker, và Rainy Day.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, trong đó có cùng một chữ Dress, tiếng Anh đánh vần là D-R-E-S-S, nghĩa là cái áo hay mặc quần áo. Đó là các thành ngữ Dress Down, Dress Up, và Dress To Kill. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là Dress Down, Dress Up, và Dress To Kill.
Trong bài học bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, trong đó có chung một chữ Pan, đánh vần là P-A-N, nghĩa là cái xoong. Đó là To Pan Out, Panhandle, và Out of the Frying Pan and Into the Fire. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là To Pan Out, Panhandle, và Out of the Frying Pan and Into the Fire.
Trong bài học bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mà người Mỹ thường dùng trong đời sống hàng ngày có chung một chữ Fat, đánh vần là F-A-T, nghĩa là béo hay mập. Đó là Chew the Fat, Fat Chance, và Fat Farm. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là Chew the Fat, Fat Chance, và Fat Farm.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có chữ Pot, đánh vần là P-O-T, nghĩa là cái nồi. Đó là Go to Pot, Sweeten the Pot, và Pot Shot. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là Go to Pot, Sweeten the Pot, và Pot Shot.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Number, đánh vần là N-U-M-B-E-R, nghĩa là con số. Đó là Back Number, His Number Is Up , và Hot Number . Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là Back Number, His Number Is Up, và Hot Number.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ trong đó có từ To Hold, đánh vần là H-O-L-D, nghĩa là cầm giữ một cái gì. Hai thành ngữ mới này là Holding the Fort và Left Holding the Bag. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là Holding the Fort và Left Holding the Bag.
Trong bài học bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Hand đánh vần là H-A-N-D, nghĩa là bàn tay. Đó là Hand in Glove, Hand Down, và Hand to Mouth. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ này: Hand in Glove, Hand Down, và Hand in Mouth.
Kỳ trước chúng tôi đã đem đến quý vị 3 thành ngữ mà người Mỹ thường dùng hằng ngày, trong đó có chữ No nghĩa là không. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến qúy vị 3 thành ngữ khác trong đó cũng có chữ No. Đó là No Laughing Matter, No Spring Chicken, và No Win Situation.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Đối với quý vị nào bắt đầu học tiếng Anh, chúng tôi nghĩ rằng hai trong số những chữ đầu tiên mà quý vị học là Yes, nghĩa là Có, và No, nghĩa là Không. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quývị 3 thành ngữ thường dùng tại Mỹ trong đó có chữ No, đánh vần là N-O. Đó là No Dice, No Great Shakes, và No Picnic.
Có người cho rằng thủ đô Washington của nước Mỹ là nơi mà dân chúng dùng nhiều thành ngữ ít khi được tìm thấy trong các cuốn từ điển. Đó là vì thủ đô này có quá nhiều chính trị gia và quá nhiều nhà báo. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến 3 thành ngữ mà những quý vị nào sống tại thủ đô này thường nghe giới truyền thông nhắc đến. Đó là Talking Heads, Sound Bites, và Stake Out.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29