• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có chữ Hour nghĩa là giờ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm 2 thành ngữ mới cũng có chữ Hour. Đó là Happy Hour và Banker’s Hours. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ mới này là Happy Hour và Banker’s Hours.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Hour đánh vần là H-O-U-R nghĩa là giờ. Hai thành ngữ đó là Eleventh Hour và Zero Hour. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là Eleventh Hour và Zero Hour.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Paper, nghĩa là giấy. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm 2 thành ngữ khác cũng có chữ Paper. Đó là Paper Pusher và Walking Papers. Chúng tôi xin nhắc lại 2 thành ngữ mới này là Paper Pusher và Walking Papers.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Paper, đánh vần là P-A-P-E-R, nghĩa là giấy. Hai thành ngữ này là To Paper Over và Paper Tiger. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ này là To Paper Over và Paper Tiger.
Trong bài học thành ngữ ENGKISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có chữ Fish là cá. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm 2 thành ngữ mới cũng có chữ Fish. Đó là Neither Fish Nor Fowl và To Have Other Fish To Fry. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới này là Neither Fish Nor Fowl và To Have Other Fish To Fry.
Bắt đầu từ bài học hôm nay, chúng tôi xin giản dị hóa cách giảng dạy để quý vị có thì giờ ghi nhận các thành ngữ mới và xem các thành ngữ này đượuc dùng trong những trường hợp nào. Vì thế, trong mỗi bài học chúng tôi chỉ giới thiệu 2 thành ngữ mới, nhưng mỗi thành ngữ sẽ được dùng trong 2 thí dụ. Trong bài học ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Fish, đánh vần là F-I-S-H, nghĩa là con cá. 2 thành ngữ đó là: A Fish Out of Water và A Fine Kettle of Fish.
Trong đời sống hàng ngày đa số chúng ta thường thán phục đức tính chân thật, tuy rằng đôi khi chúng ta không thực hành điều này. Hôm nay chúng tôi xem đem đến quý vị 3 thành ngữ mới dành cho những người nào thích nói thẳng, nói thật, dù cho sự thật có làm mất lòng người khác. 3 thành ngữ đó là: To Pull No Punches, To Lay It on the Line, và To Let It All Hang Out. Chúng tôi xin nhắc lại: 3 thành ngữ đó là: To Pull No Punches, To Lay It on the Line, và To Let It All Hang Out.
Năm nay là năm 1996 và theo âm lịch, đó là năm Bính Tý, tức năm con chuột. Nhân dịp này chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ có liên quan tới con chuột, mà người Mỹ gọi là Rat, đánh vần là R-A-T. 3 thành ngữ này là To Smell a Rat, The Rat Race, và To Rat on Someone. Chúng tôi xin nhắc lại: 3 thành ngữ mới này là To Smell a Rat, The Rat Race, và To Rat on Someone.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong một bài học trước chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Top, nghĩa là cái đầu hay là điểm cao nhất. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có một chữ ngược lại với chữ Top là chữ Bottom, đánh vần là B-O-T-T-O-M, nghĩa là cái đáy hay là điểm thấp nhất. 3 thành ngữ mới là From Top to Bottom, Rock Bottom, và The Bottom Line. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ này là From Top to Bottom, Rock Bottom, và The Bottom Line.
Các thành ngữ mà người Mỹ thường dùng hàng ngày đôi khi phát xuất từ những đồ vật thông thường và đơn giản mà họ nhìn thấy trong nhà hay ngoài chợ. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan tới trái cây. Đó là Peaches and Cream, Sour Grapes, và To Drive Someone Bananas. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ này là Peaches and Cream, Sour Grapes, và To Drive Someone Bananas.
Từ thời lập quốc, đời sống của nước Mỹ đã được gắn liền vào sông biển. Vì thế ngày nay ta thấy người Mỹ còn dùng rất nhiều thành ngữ phát xuất tgừ cuộc sống này. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE lần trước chúng tôi đã đem đến quý vị một số thành ngữ liên quan tới biển cả. Bài học hôm nay sẽ gồm 3 thành ngữ mới có liên quan tới biển. Đó là To Be All at Sea, Loose Cannon, và To Square Away. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là To Be All at Sea, Loose Cannon, và To Square Away.
Trong bài trước, chúng tôi đã đem đến quý vị một số thành ngữ liên quan tới đời sống trên biển cả. Bài học hôm nay gồm 3 thành ngữ mới cũng có liên hệ đến đời sống này. Đó là To Rock the Boat, To Hold Water, và To Be Left High and Dry. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ đó là To Rock the Boat, To Hold Water, và To Be Left High and Dry.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29