• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ mới liên quan tới cái đồng. Đó là Around The Clock và To Kill The Clock. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới hày là Around The Clock và To Kill The Clock.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ có liên quan đến một vật dụng rất cần thiết nhưng đôi khi cũng gây phiền toái bởi vì nó điều khiền đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái đồnghồ, tiếng Anh gọi là Clock, đánh vần là C-L-O-C-K. Hai thành ngữ mới này là Like clockwork và To turn back the clock. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới này là Like clock work và To turn back the clock.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị một số thành ngữ mới rất thông dụng, xuất xứ từ giới chơi bài Poker, mà người Việt gọi là xì phé. Đó là Passing the buck, The buck stops here, Blue chip, và Close to the vest. Chúng tôi xin nhắc laiï. Các thành ngữ này là Passing the buck, The buck stops, Blue chip, và Close to the vest.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ thông dụng, xuất xứ từ giới chơi bài Poker, người Việt thường gọi là xì phé. Đó la Showdown, to Ante up, To Sweeten the pot, và Poker face. Chúng tôi xin nhắc laiï, 4 thành ngữ mới này là Showdown, To Ante up, To Sweeten the pot, và Poker face.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ, mà khi quý vị tra trong từ điển, sẽ thấy có cùng một nghĩa, nhưng trên thực tế 2 thành ngữ này được dùng trong 2 trường hợp khác nhau. Đó là Lock, Stock and barrel và Hook, line and sinker.
bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã trôi qua. Tổng thống Clinton thắng cử dễ dàng, cùng với nhiều ứng cử viên khác vào các chức vụ công cử trên toàn quốc. Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra cho những người thất cử? Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới cũng có liên quan tới tình trạng của những người thất cử này. Đó là Lame duck, Golden parachute, và To Land on your feet. Chúng tôi xin nhắc lại. 3 thành ngữ này là Lame duck, Golden parachute, và To land on your feet.
Vào lúc này, các đài truyền thanh và truyền hình ở nước Mỹ vẫn còn nói nhiều về các cuộc bầu cử trong nước. Vì thế, trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới cũng có liên quan đến bầu cử. Đó là To Win By A Nose, Walkover và Landslide. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là To win By A Nose, Walkover, và Landslide.
Trong khi ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sắp đến gần, các ứng cử viên đang ráo riết vận động tranh cử. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới thường nghe thấy trên đài truyền thanh và truyền hình vào lúc này. Đó là Bandwagon, Coattails, và Running Scared. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là Bandwagon, Coattails, và Running Scared.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan đến bầu cử mà người ta thường nghe thấy trên đài truyền hình hay báo chí. Đó là Advance Man, sacred Cow và Fat Cat. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là Advance Man, Sacred Cow, và Fat Cat.
Bây giờ là mùa bầu chử tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ mà người ta thường nghe thấy trên truyền hình và báo chí. Đó là To Have A Full Head Of Steam và To Hit The Ground Running. Chúng tôi xin nhắc lại 2 thành ngữ mới này là To Have A Full Head Of Steam và To Hit The Ground Running.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có chữ Arm nghĩa là cánh tay. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ khác cũng có chữ Arm. Đó là To Be Up In Arms và To Cost An Arm And A Leg. Chúng tôi xin nhắc lại: hai thành ngữ mới này là To Be Up In Arms và To Cost An Arm And A Leg.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Arm đánh vần là A-R-M nghĩa là cái cánh tay. Đó là To Keep Someone at Arm’s Length và To Twist Someone’s Arm. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ mới này là To Keep Someone At Arm’s length và To Twist Someone’s Arm.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29