• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ House đánh vần là H-O-U-S-E tức là căn nhà. Đó là To Put Your House In Order và To Clean House. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới này là To Put Your House In Order và To Clean House.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE trước, chúng tôi có đề cập đến 3 thành ngữ trong đó có chữ Laugh, nghĩa là cười. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện về chữ cười bởi vì đó là chữ rất thường dùng trong đời sống hàng ngày ở Hoa Kỳ.
Trong bài học kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có động từ Jump là To Jump the gun và To Jump the tracks. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 2 thành ngữ khác cũng có chữ Jump là To Jump Through a Hoop và To Jump Out Of Your Skin. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là To Jump Through a Hoop và To Jump Out Of Your Skin.
Trong bài học kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó chữ Jump là To Jump Start và One Jump Ahead. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 2 thành ngữ khác cũng có chữ Jump. Đó là To Jump the Gun và To Jump the Tracks. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là To Jump the Gun và To Jump the Tracks.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó chữ Jump đánh vần là J-U-M-P nghĩa là nhảy. Đó là To Jump Start và One Jump Ahead. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là To Jump Start và One Jump Ahead.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới có liên quan đến hai màu là màu đỏ tiếng Anh là Red đánh vần là R-E-D, và xanh lá cây tiếng Anh là Green đánh vần là G-R-E-E-N. Các thành ngữ mới này là To see red. To paint the town red, Green with envy, và To get the green light. Chúng tôi xin nhắc lại, 4 thành ngữ này là To see red. To paint the town red, Green with envy, và To get the green light.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới rất thông dụng trong đời sống hàng ngày tại nước Mỹ. Đó là Dead Ringer và Spitting Image để chỉ những người hay đồ vật giống nhau như đúc. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ mới này là Dead Ringer và Spitting Image
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới mà người Mỹ rất thường dùng trong đời sống hàng ngày. Đó là Brass Tacks, và Bottom line. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là Brass Tacks và Bottom Line.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là Nitty-Gritty và Nuts and Bolts. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là Nitty-Gritty và Nuts and Bolts.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Kill đánh vần là K-I-L-L, thường thường có nghĩa là giết chết. Tuy nhiên, trong trường hợp này nó không có nghĩa gì là chết chóc cả, mà được dùng để nhấn mạnh đến một điều gì thái quá. Đó là To Make a Killing, và Killer Diller. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới này là To Make a Killing, và Killer Diller.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện về công cuộc tìm vàng ở Hoa Kỳ. Hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới phát xuất từ giai đoạn tìm vàng ở tiểu bang California năm 1849 và ngày nay vẫn còn thông dụng. Đó là To Pan Out và To Hit Pay Dirt. Chúng tôi xin nhắc lại. Hai thành ngữ mới này là To Pan Out và To Hit Pay Dirt.
Tại các nước Á châu trong đó có Việt Nam, vàng là một loại kim khí quý rất được ưa chuộng. Vàng cũng là nguyên nhân khiến cho người Mỹ đổ xô đến tiểu bang California cách đây 150 năm để mong được làm giàu. Công cuộc tìm vàng này đã làm nảy sinh một số thành ngữ vẫn còn thông dụng cho đến bây giờ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29