• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Nerve nghĩa là dây thần kinh. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm hai thành ngữ khác cũng có từ Nerve. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất, được không?
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Nerve, đánh vần là N-E-R-V-E nghĩa là dây thần kinh. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Account. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ khác cũng có từ Account. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất, được không?
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có từ “Account “ đánh vần là A-C-C-O-U-N-T, nghĩa là kế toán sổ sách, hay là trách nhiệm. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường mất nhiều thì giờ để chờ xem kết quả của một công việc sẽ ra sao, dù cho đó là một trận tranh tài bóng đá, một bài thi hay một vụ thương lượng mua bán. Người Mỹ có rất nhiều thành ngữ dùng để chỉ sự chờ đợi này, và hôm nay chúng tôi xin chọn 3 thành ngữ để giới thiệu cùng quý vị. Chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ trong đó có từ Tongue đánh vần là T-O-N-G-U-E, Tongue, nghĩa là cái lưỡi. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ liên quan đến giới luật sư tại Hoa Kỳ. Nước Mỹ là nước có nhiều luật sư nhất trên thế giới, và cũng có nhiều loại luật sư. Có người rất giỏi và tốt, còn cũng có người xấu và không được kính trọng. Nói về loại luật sư giỏi, xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Fight. Hôm nay là bài thứ nhì cũng có từ Fight. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi sẽ đem đến quý vị bài thứ nhất trong một loạt hai bài có từ Fight đánh vần là F-I-G-H-T nghĩa là chiến đấu hay đánh nhau. Con người từ thưở khai thiên lập địa vẫn phải chiến đấu để chống chọi với thế giới bên ngoài hay với chính những người chung quanh. Vì thế từ Fight rất thông dụng trong ngôn ngữ của nhân loại. Xin mời chị Pauline cho biết thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị bài cuối trong ba bài có từ Rope là sợi dây thừng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thaàah ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới trong đó có từ Rope là sợi dây thừng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới trong đó có từ Rope đánh vần là R-O-P-E, nghĩa là sợi dây thừng, dây chão, và trong trường hợp Rope được dùng như một động từ thì nó có nghĩa là buộc một người nào đó bằng dây thừng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29