• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Lần trước chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị những thành ngữ có từ "Shirt," nghĩa là cái áo. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 2 thành ngữ khác cũng có từ Shirt trong đó. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có từ "Shirt," đánh vần là S-H-I-R-T nghĩa là cái áo sơ mi. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin giớí thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới có trong đó có từ "Break," đánh vần là B-R-E-A-K, nghĩa là phá vỡ hay khai thông một điều gì. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến qúy vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới bánh ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin giớí thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ mới có một nghĩa tương tự, gần giống nhau. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Bây giờ thì sau những bài diễn văn truyền thanh và truyền hình toàn quốc, những buổi hội họp sách động quần chúng, và các cuộc bầu cử, một số ứng cử viên may mắn đã thắng cử và nhiều người khác bị thua. Ta hãy tìm hiểu xem những gì sẽ xảy ra cho những người thất cử. Người Mỹ có vài thành ngữ để mô tả tình cảnh của họ, Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị những thành ngữ mới mà giới truyền thông Mỹ thường dùng khi trường trình về các cuộc bầu cử tại Hoa kỳ. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, để tiếp tục giới thiệu cùng quý vị những thành ngữ mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong mùa bầu cử năm nay, anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đem đến quý vị 2 thành ngữ mới, và sau đây là thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, để tiếp tục giới thiệu cùng quý vị những thành ngữ mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong mùa bầu cử năm nay, anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đem đến quý vị 2 thành ngữ mới, và sau đây là thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29