• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có liên quan tới những tiếng động phát ra từ mũi hay miệng chúng ta. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Skeleton đánh vần là S- K-E-L-E-T-O-N nghĩa là bộ xương . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ rất thông dụng tại Mỹ có liên quan đến các con số, hay nói cho đúng hơn là số 5 và số 6. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới được dùng để chỉ những tình thế khó xử khiến cho người ta đôi khi không biết giải quyết như thế nào. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Cat đánh vần là C-A-T nghĩa là con mèo. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có liên quan đến một tình trạng khẩn trương và phản ứng của con người trong một tình trạng như vậy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có nhửng từ rất thông thường nhưng chắc quý vị khó đoán xem là nó có nghĩa gì. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có số 1, số 2, và số 3 có liên quan đến tình cảm giữa hai phái nam và nữ. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới xuất xứ từ tiếng nước ngoài. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất .
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Sweet," nghĩa là ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến qúy vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Sweet," đánh vần là S-W-E-E-T, nghĩa là ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến qúy vị 2 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng để chúc người khác được may mắn thành công trong công việc họ làm. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29