• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Anh Ngữ Sinh Động
Bài học hôm nay bắt đầu bằng Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, trong đó Larry nói về chuyến đi câu vào cuối tuần của ông ta. Sau đó quí-vị cũng nghe lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa ông Charles Blake và bà Shirley Graham về chuyện mua người máy điện tử dùng trong kỹ nghệ (industrial robots) .
Chủ đề của bài học hôm nay là câu Does It Ever Snow in Florida=có bao giờ có tuyết ở tiểu bang Florida không? Trong bài học hôm nay, quí vị sẽ học về thời tiết, và học cách dùng mệnh đề với chữ “When” (Khi). This lesson focuses on weather, and inroduces clauses using “when.” Ta hãy nghe Kathy hỏi chuyện Sandra Harris, giáo sư âm nhạc ở Florida.
Bài học hôm nay tiếp tục mẩu đàm thoại kỳ trước khi Ông Epstein giới thiệu ông Blake thuộc hãng International Robotics với bà Phó Chủ Tịch Công Ty Advanced Technologies là Shirley Graham. Phần tới luyện khả năng nghe hiểu. Trước hết, xin nghe một câu hỏi. Rồi nghe một mẩu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Sau đó nghe câu hỏi lần nữa, và trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.
Mở đầu bài học, quí vị nghe Kent Moss phỏng vấn một bà ở ngoài phố về những phương tiện bà dùng để đi đến sở. Sau đó quí vị nghe Max nói cha mẹ ông sắp rời tiểu bang Oregon dọn về một cộng đồng dành cho những người đã về hưu (retirement community) ở tỉnh Sun City thuộc tiểu bang Arizona. Tiếp theo, Elizabeth kể chuyện lần đầu Ông Blake gặp bà Graham về vụ bán người máy điện-tử (industrial robots.). Cuối cùng, ta nghe Gary chỉ những cách thăm hỏi và tránh những giây yên lặng (strategies to avoid silence).
Trong bài học này, quí vị sẽ gặp Ông Max và Cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ Căn Bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.
Bài học hôm nay, trong phần Culture Tips, Gary chỉ cho ta cách trả lời khi được giới thiệu hay khi giới thiệu ai. This culture tip answers the question:” How can I introduce a colleague to an American?” Phần mách giúp này trả lời câu hỏi: “Tôi dùng những câu nào để giới thiệu bạn đồng nghiệp với một người Mỹ?”
Trong bài học này, trước hết, quí vị nghe phần Câu Chuyện Giữa Bài Story Interlude. Sau đó, quí vị nghe phần phỏng vấn trong đó ông Epstein giới thiệu bà Graham với Ông Blake.
Trong chương trình này, quí vị sẽ gặp Ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hoá Mỹ.
Trong bài học này quí vị sẽ học về những cách thức truyền đạt tin tức trong các công ty Hoa Kỳ. In this lesson, we will study how information is communicated in American companies.
Trong bài học này, quí vị nghe lại một mẩu đàm thoại xin dành chỗ trước tại một nhà hàng.
Trong bài học này, quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách Chương trình Anh Ngữ Căn Bản, nhằm giúp quí vị hiểu thêm về đời sống và văn hoá Mỹ.
Bài học này tiếp theo bài trước về chuyện mua người máy tự động. Bà Graham, xếp của ông Epstein, lo không biết hãng International Robotics của ông Blake có kịp giao và ráp máy trước hạn chót là tháng 10 và có dịch vụ sau khi giao hàng không (the October deadline, aftersales service). Sau đó chúng ta học kỹ thêm về cách diễn đạt điều không đồng ý một cách nhã nhặn.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15