• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Anh Ngữ Sinh Động
Trong phần Interlude, Câu chuyện giữa bài, ta nghe nói về một thi sĩ và nhà viết truyện bí ẩn người Mỹ tên là Edgar Allan Poe. Ông là tác giả bài thơ “The Raven,” con quạ đen, trong đó ông tả sau khi người yêu là Lenore chết, người sinh viên, nhân vật trong bài thơ, vào một đêm tháng chạp ảm đạm, thấy một con quạ tới đậu ở cửa phòng.
Trong bài học này quí vị sẽ gặp Ông Max và Cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ Căn Bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và Văn Hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu What’s Your Favorite Food? Bạn thích món ăn nào nhất? Xin nghe mấy chữ khó sẽ gặp ở phần tới.
Mở đầu bài học, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi, rồi trả lời. Depend on=trust, rely on=tin cậy ai. That makes me very nervous=điều đó làm tôi rất áy náy, lo ngại.
Trong phần mở đầu, quí vị nghe phần Đàm thoại hàng ngày Ở Phòng Mạch của Bác sĩ, phần 3, at the Doctor’s Office, part 3.
Chủ đề của bài học hôm nay là What Do You Do in Your Free Time? Bạn làm gì khi rảnh rỗi? Bài học hôm nay cũng chú trọng vào những hoạt động vào buổi tối và cuối tuần. This lesson focuses on evening and weekend activities. Activity=hoạt-động; số nhiều: activities. Ta cũng học tiếp về mệnh đề bắt đầu bằng chữ “when.”
Trong bài trước, quí vị nghe bà Shirley Graham tỏû mối quan tâm về dịch vụ hỗ trợï sau khi giao hàng của hãng điện tử của ông Blake.
Bài học hôm nay bắt đầu bằng mẩu đàm thoại ở phòng mạch bác sĩ, sau đó trong phần Man on the Street, Ken Moss phỏng vấn một nhân viên an ninh ở đài kỷ niệm tổng thống Abraham Lincoln.
Chủ đề của bài học hôm nay là I’m a Fashion Model - tôi là người mẫu thời trang. Bài học hôm nay chú trọng về mô tả hình dáng. This lesson focuses on physical description.
Mở đầu bài học, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi và trả lời. Ôn lại: dressing=dầu hay phó mát lỏng trộn rau sống.
Mở đầu bài học là phần Câu Đố Trong Tuần, Question of the week, trong đó quí vị nghe những “đầu mối,” nghĩa là clues, để đoán xem mùa này là mùa gì. Thanksgiving dinner=bữa ăn tối mừng Lễ Tạ Ơn. To bloom=nở. The flowers are blooming=hoa nở.
Chủ đề của bài học hôm nay là I Work With Small Children=tôi làm việc với các em nhỏ. Bài học hôm nay cũng chú trọng vào những mệnh-đề phụ dùng với chữ “when” và “câu hỏi láy” tức là nhóm chữ “có phải không?” ở cuối câu, tiếng Anh gọi là tag questions.
Bài học hôm nay chú trọng vào cách ngắt lời lịch sự, how to interrupt politely. Quí vị đã nghe ở phần trước khi ông Blake và bà Graham đang nói chuyện, thì Ông Epstein muốn ngắt lời cho họ biết có xe chờ đi ăn trưa, và Ông nói: “Well, I hate to interrupt, but we have a car ouside, and we have reservations at 12:15. Tôi thật không muốn ngắt lời, nhưng chúng ta có xe đang chờ và có hẹn ở nhà hàng lúc 12 giờ 15 phút.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15