• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Anh Ngữ Sinh Động
Trong phần đầu, quí vị nghe câu đố “Question of the Week”; sau đó nghe chuyện gọi điện thoại giữ chỗ ăn trưa ở một tiệm ăn.
Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Đầu đề của bài học hôm nay là The Harris Family, Gia Đình Ông Bà Harris.
Trong bài học hôm nay, trước hết, quí vị nghe phần mách giúp về văn hoá về thẻ tín dụng và ngân phiếu du lịch. Sau đó là phần làm đầy đủ một câu bằng một chữ đã học trong bài; sau đó nghe lại những cách từ chối nhã nhặn. Đó những câu như “I’m afraid...” hay “I’m sorry, but” hay ”I’m afraid that isn’t possible,” hay “I understand what you mean...tôi hiểu điều ông muốn nói...”
Trong bài học này quí vị sẽ nghe phần câu đố trong tuần về cách nhận ra chữ đánh vần; sau đó là câu chuyện giữa bài Story Interlude về người anh em bí mật của Max; sau đó là phần Functioning in Business về checking in ghi tên nhận phòng ở khách sạn; phần tiếp là về cách lĩnh chi phiếu và đổi tiền ngoại quốc.
Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương-trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.
Trong bài học hôm nay, trước hết, quí vị sẽ nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại, sau đó sẽ nghe lại câu hỏi và quí vị trả lời, căn cứ vào mẩu đàm thoại vừa nghe.
Trong bài học này quí vị sẽ nghe chuyện Người Ngoài Phố, Man on the Street Kent Moss phỏng vấn một nhạc sĩ chơi đàn vĩ cầm ở trước đài kỷ niệm tổng thống Washington ở trên Đại lộ Hiến-Pháp Constitution Avenue ở Washington, D.C, sau đó quí vị nghe câu chuyện giữa bài Story Interlude; sau đó quí vị nghe nốt đoạn điện đàm giữa Charles Blake tại khách sạn Embassy Suites Hotel.
Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương-trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.
Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Culture Tips, mách giúp về văn hóa của Gary; sau đó là phần làm đủ câu bằng những chữ vừa học; tiếp theo là phần Đàm Thoại Hàng Ngày Daily Dialog và nghe Gary chỉ cách hỏi lại cho rõ (clarifying).
Phần đầu bài học là phần Story Interlude, câu chuyện giữa bài Max kể chuyện về cú điện thọai của anh ta.
Trong bài học hôm nay, quí-vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh Ngữ Căn Bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.
Trong bài học hôm nay, quí vị học cách tránh gặp khó khăn khi dành phòng trước ở khách sạn how to avoid problems with hotel reservations.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15