• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trong quá trình trắc nghiệm nếu gặp khó khăn về từ vựng bạn có thể click đúp chuột vào từ bạn muốn để tra cứu từ điển (Anh-Việt khi bạn click đúp chuột vào từ tiếng Anh ngược lại sẽ tra cứu từ điển Việt - Anh nếu bạn click đúp chuột vào từ tiếng Việt).

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông thứ ba trên thế giới và là ngôn ngữ bản địa của khoảng 402 triệu người vào năm 2002. Tiếng Anh trở thành "ngôn ngữ phụ" quan trọng nhất và ngày càng được nhiều người học sử dụng. Từ đây, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho rằng tiếng Anh đã mất dần vai trò là biểu tượng văn hóa độc quyền của những người nói tiếng Anh, thay vào đó, nó tập hợp những nét văn hóa khác nhau trên thế giới. Một số nhà nghiên cứu khác thì đưa ra nhận xét rằng theo thời gian tiếng Anh sẽ không đủ sức đáp ứng mọi yêu cầu về giao tiếp của tất cả mọi người.

Tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhờ vào ảnh hưởng của Mỹ và Anh trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học, tin học, chính trị và văn hóa. Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, sinh viên thường bắt buộc phải học tiếng Anh để đi làm.

Đôi điều về Tiếng Anh
Các bài giảng về thành ngữ Tiếng Anh (345 bài)
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
  • 01 Bạn cho biết thành ngữ tiếng Anh có nghĩa "có lối suy nghĩ không giống người khác"
  • 02 Bạn cho biết thành ngữ tiếng Anh có nghĩa "quy trách nhiệm cho người nào đó"
  • 03 Bạn cho biết thành ngữ tiếng Anh nào để nói lên ý là "nói dối, lươn lẹo".
  • 04 Bạn cho biết thành ngữ tiếng Anh nào để nói lên ý  "luật sư chỉ biết xúi giục người khác kiện tụng để lấy tiền" (bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý)
  • 05 Bạn cho biết thành ngữ tiếng Anh có nghĩa "công khai biểu lộ tình cảm của mình"