• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01
  Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình dưới
 • 02
  Tìm hình logic thay cho hình có dấu chầm hỏi (?)
 • 03

  Hình nào khác loại?
 • 04

  Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.
 • 05
  Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới
 • 06
  • 7284
  • 6183
  • 2573
  • 3248
  • 9455
  • 8162
  • Số nào khác với các số còn lại.
 • 07

  Tìm hình logic thay cho hình có dấu (?)
 • 08

  Hình nào khác với những hình còn lại?
 • 09 Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
 • 10

  Hình nào khác với các hình còn lại?
 • 11
  Tìm hình logic theo của chuỗi hình sau:
 • 12

  Tìm hình thích hợp
 • 13

  Tìm hình thích hợp
 • 14 Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với :
 • 15 Bạn cần xả nước một cái bể có 3 van xả ở đáy, 2 van có đường kính 10cm, 1 van có đường kính 20cm, cách nào xả nước nhanh hơn trong những cách sau?
 • 16 Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại?
 • 17 1->1->2->6->24->120->... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.
 • 18 Cho dãy các nguyên tố sau: H  ->  Li  ->  B  ->  N  ->  F  ->... hãy điền tiếp tên của nguyên tố tiếp theo cho phù hợp
 • 19 Con nào khác nhất trong các loài vật sau:
 • 20 Hãy tìm xem: Gà, Chó, Mèo và Chuột ứng với số tự nhiên nào từ 1 đến 9 để bốn phép tính dưới đây đều đúng:
  (1) Gà + Chó = 4
  (2) Gà + Mèo = 8
  (3) Mèo + Chó = 10
  (4) Chuột + Chó = 5