• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  4
 • 02

  Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình:
  1 2 3 4
 • 03

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 04 Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống  như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?
 • 05 10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?
 • 06

  Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình trên.
 • 07

  Hình nào khác loại?
 • 08

  Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.
 • 09
  Tìm hình logic theo của chuỗi hình sau:
 • 10

  Tìm hình logic thích hợp
 • 11 Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại?
 • 12 Cho dãy các nguyên tố sau: H  ->  Li  ->  B  ->  N  ->  F  ->... hãy điền tiếp tên của nguyên tố tiếp theo cho phù hợp
 • 13 Điền chữ số tương ứng vào dấu hỏi chấm?
 • 14 Điền một số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

 • 15 Chọn một hình thích hợp trong các hình cho sẵn (A, B, C, D, E, F, G, H) để điền vào chỗ trống?
 • 16 Hình bị thiếu ở góc phải trong hình nên là hình nào? • 17 Từ trong 6 hình đưa ra, chọn một hình thích hợp để điền vào chỗ trống? • 18 Khái niệm nào trong 5 khái niệm sau đây có thể so với khái niệm dũng cảm, như khái niệm yêu so với ghét ?
 • 19 Số tiếp theo dãy: 21, 20, 18, 15, 11
 • 20 Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?