• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?
 • 02 Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất:
 • 03

  1 2 3 4
 • 04


  Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại?

  1 2 3 4
 • 05

  Với chiếc hộp trên thì vỏ của nó là:
  1 2 3 4
 • 06

  Tìm hình thích hợp vào phần còn trống
  1 2 3 4
 • 07

  Tìm hình thích hợp
  1 2 3 4
 • 08

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 09

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 10

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 11

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 12

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 13

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  4
 • 14

  Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình:
  1 2 3 4
 • 15

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 16

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 17 Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?
 • 18 Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
  Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
  Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
  Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
  Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A
 • 19 Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống  như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?
 • 20 10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?