• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại?
 • 02 Điền một số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

 • 03 Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào?

  6, 20, 62, 188, ?
 • 04 Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là Gà.
 • 05

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 06
  Tìm hình logic thay cho hình có dấu chầm hỏi (?)
 • 07 Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?
 • 08
  Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình dưới
 • 09 Từ nào ít giống với từ còn lại nhất?
 • 10 ANH với CHỊ giống như CHÁU GÁI với:
 • 11

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 12 Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?
 • 13

  1 2 3 4
 • 14 Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất:
 • 15

  Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?
 • 16 "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:
 • 17 Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại
 • 18

  Hình nào khác loại?
 • 19

  Tìm hình logic thích hợp
 • 20 Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất ?