• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Cho dãy các nguyên tố sau: H  ->  Li  ->  B  ->  N  ->  F  ->... hãy điền tiếp tên của nguyên tố tiếp theo cho phù hợp
 • 02 1->1->2->6->24->120->... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.
 • 03 Điền một số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

 • 04 Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại?
 • 05 Con nào khác nhất trong các loài vật sau:
 • 06 "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:
 • 07 Điền số tương ứng vào dấu hỏi chấm trong hình?

 • 08 102 (120) 212
  212 (???) 318
 • 09 Điền chữ số tương ứng vào dấu hỏi chấm?
 • 10 Cái nào sau đây ít giống nhất so với 4 cái còn lại :
 • 11

  Với chiếc hộp trên thì vỏ của nó là:
  1 2 3 4
 • 12

  1 2 3 4
 • 13

  Tìm hình thích hợp thay cho dấu hỏi (?)
 • 14 ANH với CHỊ giống như CHÁU GÁI với:
 • 15 Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
 • 16 Hãy tìm xem: Gà, Chó, Mèo và Chuột ứng với số tự nhiên nào từ 1 đến 9 để bốn phép tính dưới đây đều đúng:
  (1) Gà + Chó = 4
  (2) Gà + Mèo = 8
  (3) Mèo + Chó = 10
  (4) Chuột + Chó = 5
 • 17

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 18 Bạn cho biết Copernicus đã nổi tiếng trong lĩnh vực nào ?
 • 19 Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?
 • 20