• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?
 • 02

  Hình nào khác với những hình còn lại?
 • 03

  Tìm hình logic thích hợp
 • 04 Chọn một hình thức hợp trong các hình cho sẵn để điền vào dấu hỏi?

 • 05 Điền một số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

 • 06 Khái niệm nào trong 5 khái niệm sau đây có thể so với khái niệm dũng cảm, như khái niệm yêu so với ghét ?
 • 07 Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với
 • 08 Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ.
 • 09 Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất?
 • 10 Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với :
 • 11 Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?
 • 12 Chữ nào không giống 4 chữ còn lại nhất?
 • 13 Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại
 • 14 Nếu một số MÈO là CHÓ và tất cả LỢN là CHÓ, thì một số MÈO hẳn là LỢN. Câu trên là
 • 15 Khái niệm nào cặp với các khái niệm sau : Cá ,chim,nước không khí, sao
 • 16

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 17

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  4
 • 18

  Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình:
  1 2 3 4
 • 19 Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống  như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?
 • 20

  Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình trên.