• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?
 • 02 Nếu CAACCAC là 3113313 thì CACAACAC là
 • 03 Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất?
 • 04 Chữ cái nào trong dãy ký tự dưới không cùng loại.
 • 05 Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là ?
 • 06 Cái nào sau đây ít giống nhất so với 4 cái còn lại :
 • 07 Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại
 • 08 Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất:
 • 09


  Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại?

  1 2 3 4
 • 10

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 11

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 12 Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
  Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
  Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
  Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
  Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A
 • 13 Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
  A. 44, 93
  B. 87, 21
  C. 124, 452
  D. 15, 3
  E. 78, 384
 • 14
 • 15

  Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?
 • 16
  Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới
 • 17
  • 7284
  • 6183
  • 2573
  • 3248
  • 9455
  • 8162
  • Số nào khác với các số còn lại.
 • 18 Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
 • 19
  Tìm hình logic theo của chuỗi hình sau:
 • 20

  Tìm hình thích hợp