• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Hình nào khác với những hình còn lại?
 • 02

  Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình:
  1 2 3 4
 • 03

  1 2 3 4
 • 04 Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?
 • 05 Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là Gà.
 • 06

  Hệ thống bánh răng được thiết lập và nối với nhau bởi dây cu-roa như hình hình vẽ trên, khi quay 1 bánh răng theo chiều kim đồng hồ thì hệ thống trên có hoạt động được không (cả bốn bánh răng cùng quay)?
 • 07

  Tìm hình thích hợp vào phần còn trống
  1 2 3 4
 • 08 Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
 • 09

  Tìm hình thích hợp
 • 10

  Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?
 • 11 Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại
 • 12 Điền số tương ứng vào dấu hỏi chấm trong hình?

 • 13
  Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới
 • 14 Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với :
 • 15 Cho dãy các nguyên tố sau: H  ->  Li  ->  B  ->  N  ->  F  ->... hãy điền tiếp tên của nguyên tố tiếp theo cho phù hợp
 • 16 Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với
 • 17
 • 18

  Tìm hình logic thích hợp
 • 19 Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là ?
 • 20 Chữ nào không giống 4 chữ còn lại nhất?