• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Địa lý học là môn học về những biến đổi thuộc về vị trí hay về không gian của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo xảy ra trên Trái Đất. Chữ địa là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Vườn thú đêm hoang dã đầu tiên trên thế giới là Night Safari, bạn cho biết vườn thú này của nước nào?
 • 02 Thác nước nhân tạo cao nhất thế giới với độ cao 30m, bạn cho biết thác nước này ở đâu?
 • 03 Bạn có thể chiêm ngưỡng đài phun nước lớn nhất thế giới, khám phá thuật phong thủy, thuật địa lý cổ xưa, được vận dụng vào mẫu thiết kế đài phun nước như thế nào và mua sắm thoả thích. Bạn cần phải đến đâu?
 • 04 Bạn cho biết tên hệ thống núi lớn nhất thế giới?
 • 05 Sông nào dài thứ ba thế Giới?
 • 06 Hồ nước mặn nào lớn nhất thế giới?
 • 07 Bạn có biết thành phố nào của Hoa Kỳ có số đông người Mỹ gốc Việt?
 • 08 Châu nào gần như toàn bộ các nước đều trồng lúa?
 • 09 Núi lửa là núi có miệng ở đỉnh, qua đó, từng thời kỳ, các chất khoáng nóng chảy với nhiệt độ và áp suất cao bị phun ra ngoài. Núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay đang nằm ở đâu?
 • 10 Động đất hay địa chấn là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất.  Bạn có biết động đất bao nhiêu độ Richter thì mặt đất rung chuyển, nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể.