• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Địa lý học là môn học về những biến đổi thuộc về vị trí hay về không gian của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo xảy ra trên Trái Đất. Chữ địa là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Châu nào gần như toàn bộ các nước đều trồng lúa?
 • 02 Núi lửa là núi có miệng ở đỉnh, qua đó, từng thời kỳ, các chất khoáng nóng chảy với nhiệt độ và áp suất cao bị phun ra ngoài. Núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay đang nằm ở đâu?
 • 03 Mật độ dân số thành phố nào đông nhất trong những thành phố sau?
 • 04 Bạn cho biết thành phố đông dân nhất Đông Nam Á?
 • 05 Nguồn gốc tên nước này có nghĩa là "ngôi làng" đó là nước nào?
 • 06 Hồ nước ngọt nào lớn nhất theo thể tích và sâu nhất nhất thế Giới?
 • 07 Hồ nước ngọt nào lớn nhất Đông Nam Á?
 • 08 Sa mạc nào lớn nhất thế Giới?
 • 09
  Vào ngày 14/4/1986, một trận mưa đá lớn nhất thế giới đã đổ xuống quận Gopalganj ở Bangladesh, hòn đá lúc đó nặng bao nhiêu?
 • 10
  Bắt đầu từ năm 1903, đợt hạn hán lâu nhất thế giới được ghi nhận ở Arica, Chile. Trận hạn hán đó kéo dài bao nhiêu tháng?