• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Địa lý học là môn học về những biến đổi thuộc về vị trí hay về không gian của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo xảy ra trên Trái Đất. Chữ địa là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Trong thời đại hiện nay, việc phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc chặt chẽ vào:
 • 02 Trong bảng xếp hạng các quốc gia trên thế giới, thứ hạng HDI của nước ta cao hơn thứ hạng GDP là do:
 • 03 Vùng có tỉ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là:
 • 04 Biển nội địa nào rộng nhất ?
 • 05 Thành Phố thủ đô của quốc gia nào nằm ở gần cực Bắc nhất ?
 • 06 Đậu tương, lạc, thuốc lá được trồng nhiều nhất trên loại đất nào?
 • 07
  Để thuận lợi cho quá trình chỉ đạo và quản lý các hoạt động kinh tế, hướng phát triển mạng lưới thông tin liên lạc nước ta hiện nay quan trọng nhất là:
 • 08 Hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp nước ta là:
 • 09 Vùng Duyên Hải miền Trung Việt Nam là vùng có thế mạnh về:
 • 10 Hang động băng lớn nhất thế Giới ở đâu?