• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Địa lý học là môn học về những biến đổi thuộc về vị trí hay về không gian của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo xảy ra trên Trái Đất. Chữ địa là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Phần lãnh thổ Việt Nam hẹp nhất theo chiều Đông Tây thuộc địa bàn tỉnh nào?
 • 02 Nơi lòng sông Mê kông mở rộng nhất thuộc biên giới nuớc nào?
 • 03 Loại đá nào được hình thành từ xác động vật?
 • 04 Nếu bạn đang ở vĩ độ 0, kinh độ 0, bạn đang ở:
 • 05 Con sông nào chảy qua 10 nước châu Âu và 3 thủ đô?
 • 06 Loại đất nào có diện tích lớn nhất Ðồng bằng Sông Cửu Long?
 • 07 Diện tích nước Việt Nam rộng khoảng bao nhiêu km²:
 • 08
  Ngày nay nơi này có hải cảng sầm uất nhất thế giới, hơn cả cảng Singapore và Rotterdam. Nơi này đã trở thành một thành phố quan trọng bậc nhất cho đến Thế kỷ 20, từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới. Bạn cho biết thành tên thành phố này:
 • 09 Vườn thú đêm hoang dã đầu tiên trên thế giới là Night Safari, bạn cho biết vườn thú này của nước nào?
 • 10 Thác nước nhân tạo cao nhất thế giới với độ cao 30m, bạn cho biết thác nước này ở đâu?