• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Địa lý học là môn học về những biến đổi thuộc về vị trí hay về không gian của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo xảy ra trên Trái Đất. Chữ địa là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Quốc gia nào lớn nhất châu Phi?
 • 02 Bạn cho biết thành phố đông dân nhất Đông Nam Á?
 • 03 Nguồn gốc tên nước này có nghĩa là "ngôi làng" đó là nước nào?
 • 04 Tên nước này có nghĩa là "tự do", bạn cho biết đó là nước nào?
 • 05 Hồ nào lớn nhất thế Giới?
 • 06 Hồ nước ngọt nào lớn nhất theo thể tích và sâu nhất nhất thế Giới?
 • 07 Hồ nước ngọt nào lớn nhất Đông Nam Á?
 • 08 Nhiệt độ cao nhất trên thế giới được ghi nhận ở đâu?
 • 09 Sa mạc nào lớn nhất thế Giới?
 • 10 Nhiệt độ thấp nhất trên thế giới (-89 độ C) là ở đâu?