• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Địa lý học là môn học về những biến đổi thuộc về vị trí hay về không gian của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo xảy ra trên Trái Đất. Chữ địa là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Nhiệt độ thấp nhất trên thế giới (-89 độ C) là ở đâu?
 • 02
  Vào ngày 14/4/1986, một trận mưa đá lớn nhất thế giới đã đổ xuống quận Gopalganj ở Bangladesh, hòn đá lúc đó nặng bao nhiêu?
 • 03
  Bắt đầu từ năm 1903, đợt hạn hán lâu nhất thế giới được ghi nhận ở Arica, Chile. Trận hạn hán đó kéo dài bao nhiêu tháng?
 • 04 Dãy núi dài nhất thế giới ở đâu?
 • 05 Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong 5 đại dương trên thế giới?
 • 06 Ở nước ta,tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng của khu vực:
 • 07 Trong số các loại đất phải cải tạo của nước ta hiện nay, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là:
 • 08 Trong thời đại hiện nay, việc phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc chặt chẽ vào:
 • 09 Trong bảng xếp hạng các quốc gia trên thế giới, thứ hạng HDI của nước ta cao hơn thứ hạng GDP là do:
 • 10 Vùng có tỉ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là: