• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Xương nào nhỏ nhất trong cõ thể người?
 • 02 Cơ thể đơn bào có những đặc điểm:
 • 03 Bộ phận nào có chức năng là giá đỡ và hỗ trợ hoạt động co giãn của 2 lá phổi?
 • 04  Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
 • 05 Tim dẫn máu đi nuôi các tế bào trong cơ thể,vậy cái gì sẽ nuôi tim?
 • 06 Cơ quan nào thuộc hệ thần kinh đóng vai trò giữ thăng bằng trong cơ thể người?
 • 07 Xét về sức  nặng chịu được, con vật nào sau đây khoẻ nhất:
 • 08 Chim là loài động vật hai chân, máu nóng, đẻ trứng và có xương sống, có lông vũ, các chi trước tiến hóa thành cánh, và xương rỗng. Trong các loài chim biết bay loài nào cao nhất thế giới?
 • 09 Muỗi thường đốt người là muỗi đực hay muỗi cái?
 • 10 Vào mùa đông ở xứ lạnh, khi các mặt hồ và dòng sông đóng băng, cá sẽ đi đâu?