• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Bạn có biết tốc độ bay của muỗi là bao nhiêu?
 • 02 Khủng long bạo chúa có biệt hiệu là?
 • 03 Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là:
 • 04 Bệnh đậu mùa đã được chữa bởi ai?
 • 05  Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
 • 06 Tim dẫn máu đi nuôi các tế bào trong cơ thể,vậy cái gì sẽ nuôi tim?
 • 07 Cây xanh ở đâu nhiều nhất?
 • 08 Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất?
 • 09 Một trong những loài có vú lớn nhất sống vào thời đại của khủng long là:
 • 10 Tim bạn đập bao nhiêu lần một ngày?