• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Cột sống ở người có dạng chữ S liên quan đến hoạt động nào sau đây của người?
 • 02 Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất?
 • 03 Có một loài động vật lớn sống trên mặt đất . Giả sử, tất cả các con này đều bị chết và chỉ có loài này bị thôi. Loài này bị tuyệt chủng trên mặt đất . Vậy mà khoảng hơn 1 năm sau, loài này lại xuất hiện lại . Vậy nếu là thật thì nó là con gì?
 • 04 Bộ phận nào có chức năng là giá đỡ và hỗ trợ hoạt động co giãn của 2 lá phổi?
 • 05  Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
 • 06 Xét về sức  nặng chịu được, con vật nào sau đây khoẻ nhất:
 • 07 Chim là loài động vật hai chân, máu nóng, đẻ trứng và có xương sống, có lông vũ, các chi trước tiến hóa thành cánh, và xương rỗng. Trong các loài chim biết bay loài nào cao nhất thế giới?
 • 08 Loài  chim nào bay nhanh nhất?
 • 09 Tại sao một số người lại có nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn một số khác?
 • 10 Đặc điểm nào dưới đây là những đặc tính của cơ thể sống: