• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên quả đất qua các giai đoạn tiến hoá lần lượt là:
 • 02 Đặc điểm nào sau đây đã có ở vượn người?
 • 03 Đặc điểm nào sau đây không phải của người?
 • 04 Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc:
 • 05  Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
 • 06 Cơ quan nào thuộc hệ thần kinh đóng vai trò giữ thăng bằng trong cơ thể người?
 • 07 Xét về sức  nặng chịu được, con vật nào sau đây khoẻ nhất:
 • 08 Đặc điểm nào dưới đây là những đặc tính của cơ thể sống:
 • 09 Loài động vật nào có da dày nhất?
 • 10 Khủng long bị tuyệt chủng như thế nào?