• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các tường thuật lịch sử này, hay sử gia, tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Liên Hiệp Quốc ban thư ký sử dụng hai ngôn ngữ làm việc: (tiếng Anh và tiếng Pháp). Bạn có biết số ngôn ngữ chính thức của tổ chức này là bao nhiêu không?
 • 02 Tháp Eiffel một biểu tượng mang tính nghệ thuật của thủ đô Paris, bạn cho biết tháp được lấy tên theo?
 • 03 Bạn cho biết nguồn ngốc của sàn giao dịch chứng khoán ở đâu?
 • 04 Cây Nô en có nguồn gốc từ đâu?
 • 05 Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là "Lưỡng quốc trạng nguyên" (Trạng nguyên hai nước ). Đó là ai?
 • 06 Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào?
 • 07 Bạn cho biết khoảng bao nhiêu % dân số Việt Nam sử dụng tiếng Việt.
 • 08 Lực lượng quân sự nước nào lớn nhất ở Châu Âu?
 • 09 Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), thường được biết đến với tên Che Guevara hay El Che, là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, bạn có biết ông là người nước nào?
 • 10 Quan điểm nào sau đây không phải là của Phật giáo?
 • 11 Bạn có biết từ năm 2001, mức lương của tổng thống Hoa Kỳ là: