• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các tường thuật lịch sử này, hay sử gia, tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu?
 • 02 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?
 • 03 "Con người của nghệ thuật" ở Nhật Bản được gọi là?
 • 04 Điều đặc biệt Kimono y phục truyền thống của Nhật Bản là?
 • 05 Tháp Eiffel một biểu tượng mang tính nghệ thuật của thủ đô Paris, bạn cho biết tháp được lấy tên theo?
 • 06 Nếu không kể Paris thì thành phố nào nói tiếng Pháp nhiều nhất Thế Giới?
 • 07 Nước nào có nền kinh tế lớn nhất châu Âu?
 • 08 Thụy Điển nổi tiếng về thể loại nhạc nào?
 • 09 Theo luật mới của Sri Lanka (một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo ở Nam Á) vào ngày trăng tròn không được.
 • 10 Khối Warszawa là một liên minh gồm bao nhiêu nước?
 • 11 Bạn có biết từ năm 2001, mức lương của tổng thống Hoa Kỳ là: