• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các tường thuật lịch sử này, hay sử gia, tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Bạn cho biết quốc gia nào dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực về nghiên cứu khoa học, công nghệ máy móc, nghiên cứu y học?
 • 02 Nguồn ngốc của ngày 1-5 bắt nguồn từ nước nào?
 • 03 Những dấu hiệu đầu tiên về việc sử dụng sắt là ở?
 • 04
  Từ xa xưa một kỹ thuật nổi trội của dân tộc này là biết sử dụng và chế biến cao su đã lưu hóa vào các dụng cụ và thể thao hàng ngày. Những sân chơi bóng (bằng cao su) của họ khổng lồ và có số lượng người tham gia và đến xem cổ vũ rất lớn, một sinh hoạt có tính cộng đồng rất cao. Họ biết sử dụng cao su bọc lót cho các dụng cụ có tay cầm như, dao, vũ khí... và biết làm ra những đôi giày từ cao su không thấm nước. Bạn cho biết dân tộc này là?
 • 05 Bayon là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Bạn có biết ngôi đền này ở đâu?
 • 06 Đánh dấu một thế hệ mới của virus máy tính là virus nào?
 • 07
  Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Bạn có biết bao nhiêu phần trăm dân Trung Quốc thời bấy giời tham gia xây dựng bức tường này không?
 • 08 Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng nào?
 • 09 Bạn cho biết bức họa "Bữa ăn tối cuối cùng" là của danh họa nào?
 • 10 Bạn cho biết Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?
 • 11 Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu?