• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các tường thuật lịch sử này, hay sử gia, tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy?
 • 02 Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử nước ta là ai?
 • 03 Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thi cử Việt Nam ?
 • 04 Điều gì đã giải quyết  vấn đề lượng thực, thực phẩm cho loài người trong lịch sử?
 • 05 Khu di tích lịch sử Đền Hùng bao gồm bao nhiêu đền chính?
 • 06 Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympus?
 • 07 Thuật ngữ tôn giáo có nguồn gốc từ?
 • 08 Thuật ngữ Tông giáo vốn dùng để chỉ đạo nào?
 • 09 Điểm chung giữa tôn giáo và  triết học là gì?
 • 10 Vị vua Trung Hoa nào có tuổi thọ lớn nhất?
 • 11 Bạn có biết bức tranh điêu khắc bằng đá to nhất, dài nhất  trên thế giới ở đâu?