• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các tường thuật lịch sử này, hay sử gia, tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Thủ đô nước nào lâu đời nhất đông Nam Á?
 • 02
  Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Bạn có biết bao nhiêu phần trăm dân Trung Quốc thời bấy giời tham gia xây dựng bức tường này không?
 • 03 Di Hoà Viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hoà") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc. Bạn cho biết lịch sử tồn tại của nó đã có bao nhiêu năm?
 • 04 Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng nào?
 • 05
  Tháp Rùa một ngọn tháp ở khoảng giữa, phía nam Hồ Gươm. Tháp xây trên gò Rùa, có 3 tầng. Tầng dưới vốn là đình Tả Vọng, bạn có biết tháp được xây dựng ở thế kỷ nào?
 • 06 Bạn cho biết bức họa "Bữa ăn tối cuối cùng" là của danh họa nào?
 • 07 Bạn cho biết Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?
 • 08 Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?
 • 09 Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu?
 • 10 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?
 • 11 "Con người của nghệ thuật" ở Nhật Bản được gọi là?