• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Lịch sử là môn học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các tường thuật lịch sử này, hay sử gia, tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thi cử Việt Nam ?
 • 02 Bạn cho biết khoảng bao nhiêu % dân số Việt Nam sử dụng tiếng Việt.
 • 03 Khối Warszawa là một liên minh gồm bao nhiêu nước?
 • 04 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?
 • 05 Duy trì hòa bình và an ninh thế Giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
 • 06 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời vào:
 • 07 Theo Điều 1, Công ước Montevideo, một quốc gia có chủ quyền phải có những đặc điểm sau: (a) dân số ổn định, (b) lãnh thổ xác định, (c) chính phủ, và (d) khả năng quan hệ với các quốc gia khác. Bạn có biết công ước này có từ năm nào?
 • 08 Bạn có biết bức tranh điêu khắc bằng đá to nhất, dài nhất  trên thế giới ở đâu?
 • 09 Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu?
 • 10 7 món ăn nào thường được gọi kèm với nhau trong các nhà hàng ở Paris?
 • 11 Cân được phát minh đầu tiên bởi các cư dân: