• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trang chủ » ĐỐ VUI GIẢI TRÍ
Câu 13:

Có 12 quả cân như hình vẽ mỗi quả cân đều có trọng lượng khác nhau có giá trị trong khoảng từ 1kg đến 12kg. Bạn hãy xác định trọng lượng mỗi quả cân này để cho trọng lượng hai bên được thăng bằng.
Câu 14:

Khi gấp miếng giấy hình bên phải lại ta được hình nào bên trái?
Câu 15:

Đây là một trong những cách nối 16 điểm bằng 6 đường thẳng, đây cũng chính là số đường thẳng tối thiểu để nối 16 điểm này lại với nhau, tuy nhiên còn những cách nối khác, bạn hãy tìm những cách khác.
Câu 16:


Khi gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình nào dưới đây?

Câu 17:

Khi bánh răng quay như hình mũi tên đỏ trên hình vẽ sẽ tác động đến quả cân A, B thế nào?
Câu 18:
Khi xây trụ sở Cân Não chúng tôi cần phải rào khu đất thành hình chữ nhật, vật liệu đủ để rào L mét theo chiều dài. Một cạnh của khu đất có thể sử hàng rào của người khác đã được xây từ trước. Vậy chúng tôi nên rào thế nào để được diện tích đất lớn nhất?
Câu 19:
4 người có 45usd nếu tăng số tiền của người thứ nhất lên 2usd, giảm số tiền của người thứ hai đi 2usd, tăng số tiền của người thứ ba lên gấp đôi, giảm số tiền của người thứ tư đi 2 lần. Thì số tiền của mỗi người bằng nhau. Bạn có biết từng người họ có bao nhiêu tiền?
Câu 20:
Chuyên kể rằng có cô nàng  cùng chàng vác hàng lý đi du lịch.
 • Nàng than: hàng lý của em quá nặng, em muốn sự công bằng.
 • Chàng đáp: Nếu anh mang giúp em một vali thì hành lý của anh nặng gấp đôi em, còn nếu em mang giúp anh một vali thì hành lý của chúng ta mới bằng nhau. Anh tin là em đã thấy sự công bằng.
Bạn có biết anh chàng và cô nàng mỗi người mang bao nhiêu vali.
Câu 21:
 • Với 3 số bạn viết thế nào để có số lớn nhất.
  • ba số 2
  • ba số 3
  • ba số 4
  • ba số 9
 • Với 4 số bạn viết thế nào để có số lớn nhất.
  • bốn số 1
  • bốn số 2
Câu 22:
Ngày đầy tháng website Cân Não có một bánh gato hình chữ nhật đã bị ai đó khoét một lỗ hình chữ nhật ở trong bánh (đương nhiên là vị trí bất kỳ), câu hỏi đặt ra trước khi ăn là bằng một nhát cắt làm thế nào chia đều chiếc bánh thành hai phần bằng nhau.
Câu 23:
Có 7 lọ thuốc Cân Não trong đó có 1 lọ hỏng, mỗi viên thuốc trong lọ bình thường nặng đều nặng 10g, mỗi viên thuốc trong lọ hỏng đều nặng 9g. Hãy cân 1 lần để xác định được lọ thuốc hỏng.
Câu 24:
Có người đồng ý giải đáp tất cả các câu đố (www.CanNao.com) của chúng tôi trong 7 ngày với điều kiện phải trả công cho anh ta bằng một miếng vàng vào cuối mỗi ngày. Chúng tôi đồng ý với điều kiện đó tuy nhiên chúng tôi đưa cho anh ta một thanh vàng đã vạch 7 miếng bằng nhau tương ứng với 7 ngày công của anh ta, một con dao cho phép anh ta cắt 2 nhát, anh ta phải làm thể nào luôn chỉ nhận đúng số vàng của mình vào cuối mỗi ngày.
Trang: 1 [2] 3