• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi phần hình cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

 • 02

  Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không ?

 • 03

  Theo hướng mũi tên những hướng nào xe ô tô con được phép đi ?

 • 04

  Thứ tự các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 05

  Những hướng nào xe tải được phép đi ?

 • 06

  Những hướng nào ô tô tải được phép đi ?

 • 07

  Những hướng nào ô tô tải được phép đi ?

 • 08

  Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 • 09

  Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không ?

 • 10

  Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?