• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi phần hình cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 • 02

  Theo tín hiệu đèn, xe con được đi theo những hướng nào ?

 • 03

  Xe nào được quyền đi trước ?

 • 04

  Thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng quy tắc giao thông ?

 • 05

  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 06

  Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không ?

 • 07

  Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được ?

 • 08

  Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi ?

 • 09

  Những hướng nào xe tải được phép đi ?

 • 10

  Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?