• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi phần hình cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

 • 02

  Xe tải kéo xe mô tô 3 bánh như hình này có đúng với quy tắc giao thông không ?

 • 03

  Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe ô tô không được phép đi ?

 • 04

  Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông ?

 • 05

  Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi ?

 • 06

  Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không ?

 • 07

  Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

 • 08

  Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không ?

 • 09

  Theo hướng mũi tên những hướng nào xe ô tô con được phép đi ?

 • 10

  Thứ tự các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông ?