• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi phần hình cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

 • 02

  Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 03

  Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi ?

 • 04

  Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không ?

 • 05

  Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông ?

 • 06

  Thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng quy tắc giao thông ?

 • 07

  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • 08

  Những hướng nào ô tô tải được phép đi ?

 • 09

  Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng ?

 • 10

  Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi ?