• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho ôtô » Câu hỏi lý thuyết cho ôtô
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Khi xe chạy ban đêm sử dụng đèn xe như thế nào là hợp lý?
 • 02 Khi điều khiển xe qua cầu hẹp cần chú ý những điểm gì?
 • 03 Khi điều khiển xe qua cầu, qua phà, cần chú ý những điểm gì?
 • 04 Bên vận tải có hay không chịu trách nhiệm bồi thường hàng chuyên chở bị biến chất do đặc điểm lí hóa, tự nhiên hoặc bị thiếu ruột mà còn nguyên đai cặp chì?
 • 05 Tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô có những trách nhiệm gì?
 • 06 Trong quá trình vận chuyển nếu không có người áp tải thì ai chịu trách nhiệm bảo quản hàng và bồi thường thiệt hại?
 • 07 Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu theo quy cách nào?
 • 08 Xe vận tải hàng hóa được phép chở người trong những trường hợp nào?
 • 09 Vận chuyển hàng bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào?
 • 10 Xe gắn máy, mô tô hai bánh được chở nhiều nhất là mấy người?