• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho ôtô » Câu hỏi lý thuyết cho ôtô
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 50 km/h ?
 • 02 Trong đô htij, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo, thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 40 km/h?
 • 03 Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không co biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30 km/h?
 • 04 Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điềukiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 35 km/h?
 • 05 Trường hợp xe kéo xe và xe kéo rơ mooc, những hành vi nào bị cấm?
 • 06 Người tham gia giao thông khi phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, phải có những nghĩa vụ gì?
 • 07 Hai xe đi ngược chiều nhường đường khi chánh nhau như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 • 08 Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn cua rđường bộ khi lưu hành phải xin giấy phép của cơ quan nào?
 • 09 Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?
 • 10 Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và báo hiệu tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau thì người lái xe phải chấp hành hiệu lực của biển nào?