• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho ôtô » Câu hỏi lý thuyết cho ôtô
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Những loại xe nào khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi, cờ, đèn teo quy định; Không bị hạn chế tốc độ?
 • 02 Những loại xe nào khi là nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định, có thể đi vào đường ngược chiều và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông?
 • 03 Xe kéo nhau trên đường đèo dốc. qua phà, cầu phao hoặc cầu treo nếu bộ phận hãm của xe được kéo đã mất hiệu lực thì phải dùng các loại nào để kéo nhau?
 • 04 Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?
 • 05 Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên, đường nhánh và đường chính người lái xe phải sử lý như thế nào?
 • 06 Khi vượt xe khác phải đảm bảo những điều kiện gì?
 • 07 Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?
 • 08 Khi đang chạy dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dô người lái xe muốn vượt xe khác thì phải sử lý như thế nào?
 • 09 Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chaỵ với tốc độ tối đa 60 km/h?
 • 10 Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, khi không có biển báo hiệu hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 50 km/h?