• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho ôtô » Câu hỏi lý thuyết cho ôtô
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Trong quá trình vận chuyển nếu không có người áp tải thì ai chịu trách nhiệm bảo quản hàng và bồi thường thiệt hại?
 • 02 Xe vận tải hàng hóa được phép chở người trong những trường hợp nào?
 • 03 Vận chuyển hàng bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào?
 • 04 Xe gắn máy, mô tô hai bánh được chở nhiều nhất là mấy người?
 • 05 Đối vối xe tải nặng >30 T chạy theo đoàn, khi qua cầu hoặc dừng xe trên cầu vì gặp dự cố, phải đảm bảo khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu?
 • 06 Khi tập lái xe cơ giới, người lái xe phải đảm bảo những yêu cầu gì?
 • 07 Trên xe vận tải có hàng hóa hoăc xe có kéo theo rơ mooc, ngoài người lái xe và phụ xe được phép chở thêm bao nhiêu người?
 • 08 Tronh thùng xe dỡ hàng tự động và trên các xe chuyên dùng khác được phép chở bao nhiêu người?
 • 09 Trong đô thị trường hợp nào dưới đây xe không được dùng còi(trừ các xe ưu tiên theo Luật định)?
 • 10 Khi gặp một đoàn xe, một đoàn tang hay một đoàn người có tổ chức đi theo hàng ngũ, người lái xe phải sử lý như thế nào cho đúng quy tắc giao thông?