• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho ôtô » Câu hỏi lý thuyết cho ôtô
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 "Phương tienj giao thông đường bộ" gồm những loại nào?
 • 02 "Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ" gồm những loại nào?
 • 03 " Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào?
 • 04 Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?
 • 05 Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?
 • 06 Khái niệm "phần đường xe chạy "được hiểu như thế nào là đúng?
 • 07 Khái niệm "làn đường" được hiểu như thế nào là đúng?
 • 08 Nguyên nhân động cơ xăng không nổ?
 • 09 Những nguyên nhân làm cho xăng không được đưa và buông phao cảu bộ chế hòa khí?
 • 10 Tiêu chuẩn độ rơi tối đa góc của vô lăng cho phép đối với xe con, xe ô tô chở khách đến 12 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải đến 1500 kg là bao nhiêu?