• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi lý thuyết cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc làm nào không cho phép?
 • 02 Người lái xe phải làm gì khi cho xe điều khiển ra khỏi làn đường cao tốc.
 • 03 Khi qua phà, qua cầu phao người lái xe phải làm gì bảo đảm an toàn?
 • 04 Còi của xe cơ giới phải bảo đảm những yêu cầu gì?
 • 05 Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trai với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
 • 06 Người lái xe đang điều khiển trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
 • 07 Đảm bào an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?
 • 08 Người lái xe đang điều khiển xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
 • 09 Ở những nơi nào cấm quay đầu xe?
 • 10 Xe môtô, xe gắn máy, xe đạp không được xếp hàng hoá, hành lý vượt quá phía sau đèo hàng là bao nhiêu?