• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi lý thuyết cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và biển báo tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh của biển nào?
 • 02 Người lái xe phải làm gì khi cho xe điều khiển ra khỏi làn đường cao tốc.
 • 03 Nguời tham gia giao thông đường bộ phải có trách nhiệm gì khi nghe thấy tín hiệu của các xe ưu tiên?
 • 04 Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe cho xe chạy như thế nào là đúng quy tắc gao thông?
 • 05 Còi của xe cơ giới phải bảo đảm những yêu cầu gì?
 • 06 Trong đô thị, đoạn đường có giải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối da 30km/h?
 • 07 Xe cơ giới 2-3 bánh có được kéo đẩy nhau hoặc vật gì khác trên đường không?
 • 08 Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?
 • 09 Trong đô thị, đoạn đường có giải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tố độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thương, loại phương tiện nào chạy với tốc dộ tối đa 40km/h?
 • 10 Đảm bào an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?