• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Trắc nghiệm tiếng Anh » Đọc hiểu điền từ vào chỗ trống
Phần đọc hiểu điền từ vào chỗ trống luyện thi cao đẳng, đại học hiện có 21 bài, trong quá trình làm bài bạn có thể bấm vào nút xem gợi ý hoặc tra từ điển bằng cách bấm chuột 2 lần vào từ cần tra.