• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Tài liệu tham khảo
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống
Một số loại vi khuẩn hoạt động trong quá trình xử lý nước thải có thể giúp con người tạo ra điện, các nhà khoa học khẳng định.
Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D)
Cách nay đúng 50 năm, để tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái đất, nhà thiên văn học Frank Drake đã hướng kính thiên văn vô tuyến vào những vì sao và lắng tai để có thể nghe bất cứ một tín hiệu lạ nào.
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau