• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Tài liệu tham khảo
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 71 đến 80.
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 59 đến 70.
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 49 đến 58.
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 24 đến 33.
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 14 đến 23.
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 4 đến 13.
Từ sau khi công bố phóng máy bay vũ trụ không người lái X-37B vào 22/04, cho đến nay, Không quân Mỹ một mực giữ bí mật đối với dự án này. Vì sao phải giữ bảo mật đến như vậy? Đằng sau X-37 ẩn chứa những bí mật gì của Không quân Mỹ?
(TinnhanhVietNamNet) – Chính cái giá lạnh đột ngột đẩy khủng long đến chỗ tuyệt chủng. Đặc biệt, hiện tượng sụt giảm nhiệt độ này có chu trình tương tự như hiện tượng nhà kính hiện nay.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài khóa từ câu 66 đến 75.
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 41 đến 45.
Chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống như thế này ít nhất một lần trong đời. Không sao cả, chỉ cần bạn biết cách thì chúng sẽ chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 31 to 40.