• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trang chủ » Hướng dẫn tạo poll

  • Chọn mục : chọn phần câu hỏi mà bạn muốn đưa vào website của mình.
  • Bạn có thể chọn màu sắc câu hỏi, câu trả lời, mầu nền cho phù hợp với site của bạn.
  • Độ dài câu hỏi : phần nội dung câu hỏi bạn chọn dài hay ngắn, nếu diện tích để nhỏ thường là cột bên trái hoặc phải của website bạn nên để độ dài từ 400 đến 800 ký tự là vừa. (độ dài của ký tự ở đây là ký tự html)
  • Sau khi chọn những phần thích hợp chọn nút tạo mã html bạn có thể click vào nút xem trước để xem kết quả thao tác của bạn chọn.
  • Cuối cùng khi đã tạo mã html là copy và paste đoạn code phía dưới đó vào vị trí thích hợp ở website của bạn. Nếu có khó khăn xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
Hình ảnh một vài website nhúng câu hỏi tự động từ www.cannao.com.


www.baongay.com phần cột bên phải phía dưới


www.finalstyle.com phần cột bên trái phía dưới